Selskapslokaler

På Krogstadtunet Camping har vi to selskapslokaler. Pris for utleie finner du på siden vår med ulike priser.

I andre etasje i fjøset har vi Salen

I første etasje i fjøset har vi Kaféen

Kaféen kan brukes som selskapslokale og til bakekurs og lefsekurs