Om oss

Ingrid Krogstad er primus motor bakom drift og diverse kurs på Krogstadtunet Camping

Krogstadtunet er en gammel og ærverdig gård som har sin opprinnelse helt tilbake til slutten av 1700-tallet. Den har vært i familiens eie siden 1881. Da kjøpte lærer Hans Krogstad gården fordi eieren emigrerte til Amerika. I dag er det Hans Krogstads oldebarn som driver gården. Det var tradisjonell gårdsdrift på gården fram til midten av 1960-tallet.

I 1985 tok en orkanbyge tak i fjøset og la det i ruiner. Dette var en stor ulykke for gården, men samtidig ble det starten på dagens Krogstadtun. Arbeidet med å bygge opp igjen fjøset krevde pågangsmot og arbeidslyst, men det hadde Åshild og Ivar en god del av. De så muligheten til å få et sted der de kunne vise fram alle de gamle gjenstandene de hadde tatt vare opp gjennom årene.

En dag i 1992 fikk Krogstadtunt forespørsel fra daværende ordfører Kjell Bakkland, om de kunne tenke seg å starte en campingplass på tunet. Åshild og Ivar trengte ikke lang betenkningstid, og campingplassen var snart en realitet. Krogstadtunet er i dag et levende tun, med mange forskjellige aktiviteter. Tanker for årene som kommer er at tunet skal være stedet for gode opplevelser – stedet der vi byr på kulturhistorie, matopplevelser, musikk og husflid.

Veteranbiltreff på Krogstadtunet Camping

Vi håper at gjester fra inn- og utland, fastboende i Midt-Troms, skoleklasser, unge og gamle ønsker å besøke tunet. Åshild og Ivar tok i mot busslaster med turister allerede i 1978, så tunet har en lang tradisjon å vise til når det gjelder turisme og gode opplevelser.

Krogstadtunet Camping